Самоосигуряващите се лица и лицата по граждански договор могат ли да получават ваучери за храна?

Лицата, работещи на граждански договор и самоосигуряващите се лица, в това число собственици полагащи личен труд в търговски дружества не попадат в категорията лица, в полза на които могат да се правят социални разходи по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО. Следователно самоосигуряващите се лица нямат право да получават ваучери за храна. Имат право да получават само тези на трудов договор и договор за управление и контрол.

Имате въпроси?

Потърсете информация чрез търсачката:
Търговска мрежа Моят Е-ваучер Помощ
Scroll to Top