Често задавани въпроси

Търсене по ключова дума

Как ще се разпознае, че плащането ще се осъществи с е- ваучер на Сити Инвест Груп АД
Bcard e- ваучерът на Сити Инвест Груп АД се разпознават лесно от касиерите по специфичната им картинка подсказваща закупуване на хранителни продукти и няма как да бъде объркан със стандартната банкова дебитна/кредитна карта на физически лица. Още повече ваучерите  не могат да се скрият в wallet- и в телефони, часовници и приложения, което на касата още веднъж ги прави трудни за разпознаване и контрол!
Каква е максималната необлагаема сума, която работодател може да се предоставя с електронни ваучери за храна?
Максимална необлагаема сума  е 200лв на наето лице както за хартиените, така и за електронните.
Има ли минимална стойност на предоставяните ваучери?
Няма минимална стойност на предоставяните ваучери?
Има ли ограничение колко най-малко трябва да бъдат наетите лица, за да може техният работодател да им предоставя ваучери?
Няма такова ограничение.
Могат ли да получават ваучери за храна Бюджетните институции?
Бюджетните институции имат право да предоставят ваучери за храна, съобразавайки се с бюджета си и решенията взети от ръководството и представляващите служителите им.
Кой може да получава ваучери за храна?
Ваучери за храна има право да получава всяко наето по трудов договор лице, в това число по договор за управление и контрол, т.е всяко наето в конкретното дружество лице;
Облагат ли се ваучерите за храна с 20% ДДС?
Заявените от работодателите ваучери, както и предоставените такива на техните служители не се облагат с 20% ДДС. Този данък е включен в крайните продукти, които се закупуват с тях.
Къде може да плащам с ваучери за храна на Сити Инвест Груп?
За е- ваучери, пълен списък на търговската ни мрежа може да За хартиени ваучери за храна, Списък с търговската ни мрежа може да видите  ТУК
Как трябва да постъпим при нарушена цялост на карта, пластика, Bcard e- ваучер за храна?
В случай на нарушен ваучер за храна на електронен носител, карта, пластика и невъзможни трансакции с него, моля обърнете се към вашият работодател, който да заяви нова карта към Сити Инвест Груп АД.
Как трябва да постъпим при нарушена цялост на хартиен ваучер за храна?
В случай на нарушен ваучер за храна на хартиен носител, моля направете снимки на двете страни на ваучера и го изпратете на email info@cityinvestgroup.bg или звъннете на номер 0700 70 330 за съдействие.
Самоосигуряващите се лица и лицата по граждански договор могат ли да получават ваучери за храна?
Лицата, работещи на граждански договор и самоосигуряващите се лица, в това число собственици полагащи личен труд в търговски дружества не попадат в категорията лица, в полза на които могат да се правят социални разходи по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО. Следователно самоосигуряващите се лица нямат право да получават ваучери за храна. Имат право да получават само тези на трудов договор и договор за управление и контрол.
Може ли Физическо лице да си поръча ваучери за храна?
Физическо лице не може да поръча ваучери за храна. Договор за работодател може да се разпише единствено между юридическо лице и Сити Инвест Груп АД.
Къде може да се паразува с ваучери за храна на електронен носител?
Разплащания с ваучери за храна на електронен носител са възможни през POS терминалите на ресторанти, заведения за бързо обслужване,  обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, част от търговската мрежата на Сити Инвест Груп в рамките на Република България. Пълен списък с обектите може да видите ТУК 
Какво е ваучер за храна на хартиен носител?
Ваучер за храна на хартиен носител са средство за замяна предоставяно от работодател, избрал да прилага тази социална политика, на своите служители допълнително, извън тяхното месечно възнаграждение, посредством което те получават храна и хранителни продукти срещу номиналната стойност на ваучерите.
Кой има право да издава ваучери за храна на електронен носител?
Ваучери за храна на електронен носител се издават от лица получили разрешение от Министъра на финансите да осъществяват дейност като оператор. През декември 2023г. Сити Инвест Груп АД със Заповед на Министъра на финансите получи своето разрешение да извършва дейност като оператор на ваучери за храна на електронен носител.
Как може да се следи наличност, срок и движение по е- ваучера?
Ползвателите  могат в реално време да следят наличност, валидност и движение на е-ваучерите си през мобилния си телефон или друго устройство сканирайки QR код на гърба на  картата или чрез въвеждане на 16 цифрения код на картата в сайта на Сити Инвест Груп АД е меню Моят е- ваучер.
Имат ли срок е- ваучерите?
Ваучерите на електронен ностел имат срок 1 година, в която трябва да бъдат изхарчени.  
Какъв е срокът на експлоатация на картата?
Е- ваучерът на Сити Инвест Груп АД  се използва за многократно зареждане и със срок от 5 години,  което го прави  и ЕКО продукт с беспорен екологичен ефект!
Какво е ваучер за храна на електронен носител ?
Ваучер за храна на електронен носител е платежен иструмент, зареждан на физически електронен носител ( пластика- карта), която работодател, избрал да прилага тази социална политика, раздава на своите служители допълнително и извън тяхното месечно възнаграждение.
Как се намаляват сумите в е- ваучера?
  • С е- ваучерите на Сити Инвест Груп АД, потребителите няма нужда да следят срок и валидност на е- ваучерите заредени в тях. При покупка в търговски обект, автоматично ще се намалява наличния баланс на тези ваучери с най-кратък срок на валидност.
Защо да работите с Bcard e- ваучерите на Сити Инвест Груп АД
Bcard e- ваучерът към Националната картова и платежна схема част от БОРИКА е ефективен и най- достъпен по отношение на административни такси за сметка на търговеца продукт.

Имате въпроси?

Потърсете информация чрез търсачката:
Търговска мрежа Моят Е-ваучер Помощ
Scroll to Top