Кой има право да издава ваучери за храна на електронен носител?

Ваучери за храна на електронен носител се издават от лица получили разрешение от Министъра на финансите да осъществяват дейност като оператор. През декември 2023г. Сити Инвест Груп АД със Заповед на Министъра на финансите получи своето разрешение да извършва дейност като оператор на ваучери за храна на електронен носител.

Имате въпроси?

Потърсете информация чрез търсачката:
Търговска мрежа Моят Е-ваучер Помощ
Scroll to Top