Електронен ваучер за храна

Дигитални е- ваучери, не хартия!

Сити Инвест Груп АД като изцяло български оператор избра за свой продукт за електронен  носител на ваучери за храна „Bcard е- ваучери“ към Националната картова и платежна схема (НКПС) част от БОРИКА!

Сити Инвест Груп АД предоставя възможност на работодателите

да привлекат и задържат човешки капитал, като осигурят по- добри условия на труд на своите служители.  Дигиталният продукт,  превръща пазаруването с ваучери за храна в приятно преживяване за потребителите и операторите в търговските обекти, възползвайки се от редица ползи, някои от които са:

Ще бъдат освободени

от изчисляване и внасяне на осигурителни вноски до 200лв месечно за наето по трудов договор и договор за управление и контрол лице.

Работодателите имат

две възможности за предоставяне ваучери на своите служители- една и съща сума до 200лв на всички наети лица или различна сума на база отработеното време през месеца.

Ваучерите на хартиен носител

ще имат срок 1 година, в който трябва да бъдат похарчени, а картата/ пластиката е със срок 5 години на експлоатация;

Ползвателите получили ваучери

за храна на хартиен носител ще могат да ги ползват в обекти част от търговската мрежа на Сити Инвест Груп АД, извършвайки безкасови плащания през ПОС устройствата им в рамките на страната.

Когато сумата на закупените храни

и хранителни продукти  е по- ниска от номиналната стойност на ваучера за храна на електронния носител, то същия се използва частично, а остатъка остава наличен за използване.

При намаляване на наличния баланс

по ваучера автоматично първо се използват ваучерите с най- кратък срок на валидност без ангажимент от страна на потребителя.

Работодателите пестят

време за администриране, получаване и логистика на ваучерите на електронен носител. Картите ще се раздават еднократно, като ежемесечно ще бъдат зареждани.

Работодателят и ползвателите

не могат да  прехвърлят средства от електронния ваучер за храна, да получават обратно номиналната стойност на заредените ваучери, както и нямат право да теглят средства на банкомат или да прехвърлят средства от тях по други сметки;

Свят от възможности

за работодатели, служители и търговски партньори

Имате въпроси?

Потърсете информация чрез търсачката:
Търговска мрежа Моят Е-ваучер Помощ
Scroll to Top