Продукти

Електронен ваучер за храна

Бъдеще без хартия!

Сити Инвест Груп АД като изцяло български оператор избра за свой продукт за електронен  носител на ваучери за храна „Bcard е- ваучери“ към Националната картова и платежна схема (НКПС) част от БОРИКА!

Хартиен ваучер за храна

Ваучер за храна на хартиен носител е средство за замяна предоставяно от работодатели, избрали да прилагат тази социална политика, на своите служители, извън тяхното месечно възнаграждение, срещу което те получават храна и хранителни продукти за номиналната стойност на ваучерите.

Вижте всички важни документи, свързани с нормативнат рамка за ваучерите за храна в България и за и осребряването на ваучери от City Invest Group.

Още информация в помощ на
работодателите

Имате въпроси?

Потърсете информация чрез търсачката:
Търговска мрежа Моят Е-ваучер Помощ
Scroll to Top