Актуална информация

Какво трябва да знаем във връзка с въвеждането на е-ваучери:

В началото на 2024г. с влизането в сила на промени в Закона за Корпоративното подоходно облагане и Наредба 7, бяха въведени и ваучерите за храна на електронен носител.

В периода от 01 януари 2024 г. до 30 юни 2024 г. могат да се издават, приемат и ползват в търговските вериги както ваучери на хартиен носител, така и ваучери на електронен носител.

От 01.07.2024г. се преустановява издаването на ваучери за храна на хартиен носител, като същите ще се заменят изцяло от електронни или виртуални такива. Всички, издадени преди тази дата, ваучери за храна на хартиен носител ще се приемат в търговската мрежа на Сити Инвест Груп АД до изтичане на валидността им. Същите ще се осребряват обратно на търговците в рамките на регламентирания съгласно Наредба 7 срок и ред.

От 01 юли 2024 г. освободени от осигурителни вноски ще бъдат само ваучерите за храна на електронен носител. За предоставените от работодателите, след тази дата хартиени ваучери за храна, няма да има данъчни облекчения. Съгласно чл. 2, ал. 3 от НЕВДВКПОВ, изм. и доп. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2024г.

Кой има право да издава ваучери за храна на електронен носител

Ваучери за храна на електронен носител се издават от лица получили разрешение от Министъра на финансите да осъществяват такава дейност. През декември 2023г. Сити Инвест Груп АД със Заповед на Министъра на финансите получи своето разрешение да извършва дейност като оператор на ваучери за храна на електронен носител.

Какво се цели

С дигитализирането на ваучерите за храна ще се постигне намаляване на административната тежест за работодатели, търговци и оператори, а крайните потребители ще имат възможност да се възползват от ползите на инфраструктурата на дигиталните разплащания в България.

Текстовете, измененията и допълненията в законовата уредба можете да прочетете в  ЗКПО, в сила от 01.01.2024г,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г на Държавен вестник. 

Имате въпроси?

Потърсете информация чрез търсачката:
Търговска мрежа Моят Е-ваучер Помощ

Плати с е-ваучер на Сити Инвест Груп в обекти SILA BG  и получи 15% отстъпка от крайната цена на покупките. Промоцията стартира на 20.06.2024г. и важи 1 месец!
Информация за обекти и продукти ще намериш на
https://www.silabg.com/

This will close in 20 seconds

Scroll to Top